Zonnepanelen voor woning in Beilen

Warmtepomp en zonnepanelen voor Hans Peugeot in Assen

Solvis installatie voor woning in Finsterwolde

Startbijeenkomst Werkgroep Ventilatie succesvol verlopen!

Vereniging "De Groene Installateur" best practice van innoverend installeren

Solvis installatie voor woonboerderij in Eelde

Solvis installatie voor woning in Assen

Ondernemersvoordeel: Energie-Investeringsaftrek (EIA) 2009

Hupkes Installatie aanwezig op beurs "Buiten Bezig" in Roden

Subsidie Duurzame Warmte voor bestaande woningen

Nieuwbouw woning te Tweede Valthermond

Nieuwbouw woning te Ees

Renovatie ketelhuis C.B.S. "Prinses Beatrixschool" Beilen

Renovatie ketelhuis C.B.S. "De Wegwijzer" Westerbork

Woonboerderij Wijster: Solvis zonne-installatie

Woning Paterswolde: Solvis zonne-installatie en wandverwarming

Woning Zuidwolde voorzien van balansventilatie en Solvis zonne-installatie

Bedrijfshal Staphorst

Renovatie woonkamer

Dauwpuntskoeling opgenomen in EIA-lijst

Nieuwe ketels voor de C.B.S. Drijber

"Gratis" warmwater van de zon

Het begon met het vervangen van de oude dakbedekking.....

School verwarmd met afvalwater van de "DOMO"

Start vereniging "De Groene Installateur"

Zonneboiler woning te Spier

Nieuwe ketels Bibliotheek Beilen

Nieuw toiletgebouw Camping "De Raatakkers" in Hijken

Volleybalvereniging "Smash"

Oprichting vereniging "De Groene Installateur"

Oprichting groep duurzame installatiebedrijven

Renovatie woning te Assen

Uitbreiding C.B.S. "De Eshorst" Beilen

Uitreiking "Duurzaam Drenthe"-certificaat

Opening Dierenartsenpraktijk Beilen

 

 


terug naar boven

onnepanelen voor woning in Beilen


p het platte dak van een woning in Beilen hebben we 12 PV-panelen van 250 Wp aangebracht. Deze zijn gemonteerd op "SolarBears", een produkt waarbij de montageconstructie tegelijkertijd voor de benodigde ballast zorgt. De panelen en de SolarBears zijn middels een 30 meter torenkraan op het platte dak gehesen. Als omvormer is gekozen voor Eltek.
eze installatie zal naar verwachting ongeveer 2400 kWh per jaar gaan opleveren.

terug naar boven

armtepomp en zonnepanelen voor Hans Peugeot in Assen


e werkplaats was al voorzien van vloerverwarming en dus was de keuze voor een warmtepomp een hele logische. Hiervoor werd gekozen voor een volledig modulerende warmtepomp van NRGTEQ, inclusief IP-module voor online monitoring.
mdat de eigenaar zich tot doel had gesteld om volledig CO2-neutraal te worden, zijn hier vervolgens ook nog 132 zonnepanelen van 235 Wp geïnstalleerd. Deze vertegenwoordigen een totaal vermogen van 31020 Wp en zijn daarmee goed voor een geschatte jaaropbrengst van 24000 kWh.
r is gekozen voor 2 omvormers van het fabrikaat SMA, van hetzelfde type als de reeds bestaande.

terug naar boven


olvis installatie voor woning in Finsterwolde

e woning en het naastgelegen atelier (voormalig kerkgebouwtje) hadden elk een eigen c.v.-installatie met ketel. Deze twee toestellen zijn vervangen door een SolvisMaxGas met een buffervat van 950 liter met geïntegreerde HR-brander van 30 kW. Op het platte dak van de woning zijn drie vacuümbuiscollectoren van het type SolvisLuna LU-232 aangebracht. De c.v.-installatie bestaat nu uit drie onafhankelijk geregelde verwarmingsgroepen: radiatorgroep atelier, radiatorgroep woning en vloerverwarmingsgroep woning.


terug naar boven

tartbijeenkomst Werkgroep Ventilatie succesvol verlopen!

andaag was de startbijeenkomst van de nieuwe Werkgroep Ventilatie van Uneto-VNI. Deze werkgroep is geformeerd op verzoek van de leden van de VKD. Eindelijk kunnen we aan de slag om het imago van de (balans)ventilatie wat op te poetsen. Om te beginnen zijn er prioriteiten vastgesteld en actiepunten geformuleerd. Wordt vervolgd!


terug naar boven

ereniging "De Groene Installateur" best practice van "Inoverend Installeren"

ereniging "e roene nstallateur" is gebruikt als voorbeeld van best practice van "Inoverend Installeren" Dit is opgetekend in een artikel in het eerste themanummer van OTIB Trendfiles met als titel "Grenzen voorbij" en als onderwerp "Innovatie". Een uitgebreidere versie van dit artikel is opgenomen in het handboek "Innoverend Installeren". De film die OTIB van "De Groene Installateur heeft laten maken, is hier te vinden.


terug naar boven

olvis installatie voor woonboerderij in Eelde

In het stookhok naast de boerderij hingen twee HR-ketels t.b.v. de c.v.-installatie en in de keuken stond een gasboiler t.b.v. het warmwater. Deze drie toestellen zijn vervangen door een SolvisMaxGas met een buffervat van 750 liter met geïntegreerde HR-brander van 30 kW. Op het dak van de naastgelegen schuur zijn twee collectoren van het type SolvisFera F552.


terug naar boven

olvis installatie voor woning te Assen

n een hoekwoning in Assen hebben we de bestaande combiketel vervangen door een Solvis zonne-installatie. Gekozen is voor een buffervat van 450 liter met geïntegreerde HR-brander, die op de tweede verdieping is geplaatst. De zonnecollector van 8 m² is in het pannendak geïntegreerd. In het eerste jaar werd hier al een besparing van 53% gerealiseerd!


terug naar boven

upkes nstallatie aanwezig op beurs "Buiten Bezig" in Roden.


p 5 september 2010 staan wij ook dit jaar weer op de beurs "Buiten Bezig" in Roden. Kernwoorden voor deze sfeervolle markt op landgoed Mensinge in Roden zijn: duurzaam, praktisch, mooi en lekker.

oegang € 4,50, kinderen gratis.

ie ook buiten bezig.nl


terug naar boven

oorwaarden EIA 2009 bekend.


ndernemers hoeven minder energie te besparen om in aanmerking te komen voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA). In totaal kan er in 2009 voor 145 miljoen euro belastingvoordeel worden aangevraagd. Dat is 6 miljoen meer dan in 2008.
et de Energie-Investeringsaftrek (EIA) wil de overheid bedrijven stimuleren om te investeren in energiebesparing en duurzame energie. Ondernemers kunnen 44 procent van de investeringen aftrekken van de fiscale winst. Dit komt neer op circa 11 procent netto voordeel op de investeringskosten.

nergiebesparing.


n 2009 kan een investering die iets minder energiebesparing oplevert, toch in aanmerking komen voor de EIA. Hierdoor krijgen investeringen met een langere terugverdientijd een extra stimulans. Investeringen die veel energiebesparing opleveren, komen minder snel in aanmerking voor de EIA. Door de huidige energieprijs zijn dergelijke investeringen eerder rendabel.

ieuw in 2009 is onder andere ook de investering die bedrijven doen in het verkrijgen van een verbeterd energielabel voor bestaande bedrijfsgebouwen. Het hele pakket maatregelen dat de energieprestatie van een bestaand bedrijfsgebouw verbetert, kan volledig in aanmerking komen voor EIA. Voorwaarde is dat geïnvesteerd moet zijn in alle noodzakelijke maatregelen uit het maatwerkadvies, die voor het bereiken van de minimaal vereiste energieprestatieverbetering noodzakelijk is.

ees verder...


terug naar boven

ubsidie Duurzame warmte voor bestaande woningen op 10 september open.

oensdag 10 september opent de subsidieregeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen. U kunt dan subsidie aanvragen voor investeringen in zonneboilers, warmtepompen (waaronder lucht/water warmtepompen) en micro-WKK in bestaande woningen. Het aanvraagformulier is vanaf woensdag 10 september beschikbaar op de site www.senternovem.nl/duurzamewarmte.

et ministerie van Economische Zaken wil met de regeling stimuleren dat in 2011 in ongeveer 70.000 bestaande woningen zonneboilers, warmtepompen en micro warmtekrachtketels worden geïnstalleerd. Hiervoor is 66 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de komende vier jaar. Het eerste jaar is er 20 miljoen euro beschikbaar.

oor wie?
De subsidie is voor eigenaren van bestaande woningen. Dat kunnen particulieren zijn, maar ook woningbouwcorporaties, verenigingen van eigenaren en andere beheerders van woonruimte. Bestaande bouw wordt in deze subsidie gedefinieerd als woningen die zijn opgeleverd of bewoond voor 1 januari 2008.

ees verder...


terug naar boven

e kapconstructie was al gemonteerd op het moment dat wij opdracht kregen voor

het installatiewerk voor deze woning bestaande uit:

• de vloerverwarmingsinstallatie in de gehele woning
• de warmtepomp-zonneboilercombinatie, fabr. Solvis met een vermogen van 6 kW,

met een buffervat van 750 liter en 12,9 m² zonnecollectoren
• de balansventilatie-installatie bestaande uit een WTW-unit Storkair WHR 950
• de waterinstallatie
• de riolering
• de elektrische installatie

Hier is één van de eerste warmtepomp-zonneboilercombinaties in Nederland geplaatst. Een ronduit unieke combinatie van warmtepomp en zonneboiler.


terug naar boven

oor een woning in Ees zijn wij gevraagd om alle installatiewerkzaamheden uit te voeren. Hierbij ging het om:

de vloerverwarmingsinstallatie in de gehele woning
de warmtepompinstallatie, fabr. Viessmann met een vermogen van 10,8 kW, met een c.v.-buffervat van 200 liter en warmtapwatervat van 390 liter
de balansventilatie-installatie bestaande uit een WTW-unit Storkair WHR 950 voor de begane grond en een WHR 930 voor de verdieping
de centrale stofzuiginstallatie fabr. Electrolux type SC 375 LCD met RVS vacuümaansluitingen
de sanitaire installatie
de waterinstallatie
de riolering
de zinken dakgoten
de zinken hemelwaterafvoeren
de elektrische installatie
de elektrische zonnepanelen (PV)

terug naar boven

e bestaande c.v.-ketels in C.B.S. "Prinses Beatrixschool" waren met 21 jaar hard aan vervanging toe. Er is gekozen voor een cascadeopstelling met 2 Remeha wandketels type Quinta 85 en 115. Bovendien hebben wij na de verwijdering van de asbestbeplating aan de wanden en het plafond nieuwe brandwerende beplating aangebracht.


terug naar boven

e bestaande c.v.-ketels in C.B.S. "De Wegwijzer" zijn vervangen door een cascadeopstelling met 2 Remeha wandketels type Quinta 85 en 115.


terug naar boven

eze boerderij werd grondig verbouwd tot een woonboerderij met drie woongedeelten: één voor het gezin van de opdrachtgever en twee gedeelten die als appartementen worden verhuurd. Voor de verwarming en het warme tapwater is hier gekozen voor een Zonne-installatie van Solvis. De SolvisStrato met een inhoud van 950 liter wordt primair verwarmd door de zon middels twee collectoren SolvisFera van elk 8 m². De twee bestaande HR-combiketels werden omgebouwd tot solo-toestel en zorgen voor de eventuele bijverwarming als de zon tekort schiet. Er wordt een praktijktest gedaan om vast te stellen of wellicht het vermogen van één ketel voldoende is als bijverwarming. De opdrachtgever overweegt om de ketels te vervangen door een pelletketel SolvisLino.

Daarnaast is er een regenwatersysteem gemonteerd. Dit regenwater wordt wordt opgevangen in een 10.000 liter tank en wordt gebruikt voor toiletspoeling, buitenkranen en wasmachine.


terug naar boven

e werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd, het betreft hier een Solvis Zonne-installatie en wandverwarmingsinstallatie in de gehele woning. Hier is een SolvisMaxGas zonneboiler met geïntegreerde HR-gasbrander en een inhoud van 750 liter gemonteerd. Op elk van de 6 dakkapellen is een Solvis Cala collector aangebracht met ieder een netto oppervlak van 2 m².

e collectoren zijn per 3 gekoppeld. Omdat de dakkapellen op zowel het oosten als het westen liggen, is hier per 3 collectoren een oost-west scheiding toegepast, zodat er maximaal gebruik kan worden gemaakt van de zonne-energie. De SolvisControl is o.a. voorzien van een ingebouwde weersafhankelijke regeling, die zorgt voor de gewenste c.v.-watertemperatuur. De regeling bestuurd twee verwarmingsstations, nl. één voor de begane grond en één voor de verdieping, volledig onafhankelijk van elkaar.

lle vertrekken zijn voorzien van wandverwarming, afgewerkt met een stuclaag van leem. Ieder vertrek is voorzien van een eigen ruimtethermostaat.


terug naar boven

n een woning in Zuidwolde is door ons een balansventilatiesysteem aangelegd. In een bestaande situatie is het altijd weer zoeken naar mogelijkheden om de kanalen aan het zicht te onttrekken, hetgeen ook hier weer gelukt is.

( Balansventilatie-unit)
(Foto: Toevoerroosters)
en ander dilemma was de montage van de unit. Deze grootste unit van Stork Air moest worden bevestigd aan een lichte wand, bestaande uit regelwerk met aan weerszijden gipsplaat. Dankzij het meedenken van Merford is een geluidsarme ophangconstructie gerealiseerd. De opdrachtgever sprak na de in bedrijfstelling van een merkbaar betere luchtkwaliteit, en daar was het uiteindelijk om te doen.
Het is een prachtige techniek, waarbij optimaal geventileerd wordt, met gesloten ramen en deuren

evens is hier een Solvis Zonne-installatie gemonteerd. De bestaande ketel dient hierbij als naverwarmer. Als buffervat is een SolvisMax Futur opgesteld met een inhoud van 750 liter. Dit type is voorzien van een blindflens, die in een later stadium kan worden vervangen door een geïntegreerde HR-brander (HR 109!!), warmtepomp, Micro-WKK, brandstofcel of wat er op dat moment maar beschikbaar is.De Solvis platform strategie is er al op voorbereid. Om de zonne-energie maximaal te benutten zijn 2 SolvisFera collectoren gemonteerd met elk een netto oppervlak van 6,45 m².

  (Foto: Solvis zonne-installatie)
(Foto: Solvis zonnecollectoren)


terug naar boven

n een bedrijfshal in Staphorst hebben we een verwarmingsinstallatie aangelegd bestaande uit 2 indirect gestookte luchtverwarmers en een cascade opstelling met 2 HR-ketels. De keuze voor dit systeem was gebaseerd op het feit, dat er een loopkraan over de volledige lengte van het pand moest kunnen bewegen. Het is toch fantastisch om een installatie te realiseren met “degelijk ouderwets laswerk”!

(Foto: Bedrijfspand Pol B.V.)
 
 
(Foto: luchtverwarmers)
(Foto: ketelopstelling)


terug naar boven

n onze eigen woning was het oude gedeelte van de woonkamer hard aan een opknapbeurt toe. De ouderwetse zachtboardplafonds werden vervangen door een gipsplafond, naadloos afgewerkt met fijn schuurwerk en de spouwmuren werden ge´┐Żsoleerd. De oude ledenradiatoren zijn verwijderd vervangen door wandverwarming. Deze is rondom ingefreesd in de bestaande muren en afgewerkt met leem. Het eindresultaat is een zeer aangenaam binnenklimaat.

 

(Foto: oude situatie met radiatoren)
(Foto: wandverwarming)
(Foto: verdeler)
(Foto: nieuwe situatie zonder radiatoren)


terug naar boven

en opzichte van de EIA lijst van 2004 vindt er op 1 januari 2005 een uitbreiding plaats waardoor Dauwpuntskoeling (ook zonder warmteterugwinning) subsidiabel wordt.
In de Staatscourant is de volgende omschrijving opgenomen:
b. Adiabatische indirect werkende dauwpuntsluchtkoeler voor het koelen van bedrijfsgebouwen, waarbij in de koeler een deel

van de gekoelde lucht over de bevochtigde warmtewisselaar wordt geleid en afgevoerd, en bestaande uit: warmtewisselaar, ventilator, filter, bevochtigingsapparatuur, (eventueel) waterbehandelingsapparatuur.

et feit dat sprake is van een expliciet in de wettekst opgenomen definitie is positief. Dit betekent namelijk dat niet bij elke individuele toepassing behoeft te worden aangetoond dat met de installatie de generieke energiebesparingeisen worden gerealiseerd. Een installatie dient te bestaan uit de genoemde componenten, dit is voor de EIA voldoende. Indien deze componenten aanwezig zijn, dan voldoet de installatie en kan EIA geclaimd worden. Warmteterugwinning is dus geen noodzaak meer om voor EIA in aanmerking te kunnen komen.
anaf 1 januari 2005 kunnen ondernemers/ondernemingen die investeren in dauwpuntskoelsystemen dus van de EIA profiteren. Het EIA-voordeel is overigens in 2005 lager omdat het percentage van de investering dat voor de extra aftrek in aanmerking komt is verlaagd van 55% naar 44%.

it betekent een netto voordeel van circa 15% op de investering (44% * 34,5% (vpb-percentage)). In vergelijking met subsidie, hetgeen een bruto voordeel is – over de subsidie moet in principe immers nog vennootschapbelasting (of inkomstenbelasting) worden afgedragen – moet worden uitgegaan van een EIA voordeel van 23%.


terug naar boven

e C.B.S. Drijber zit er voorlopig weer warmpjes bij. De bestaande c.v.-ketel was inmiddels al weer 26 jaar oud en dus hard aan vervanging toe. Er is gekozen voor een cascadeopstelling met 2 Remeha wandketels type Quinta 65, een nette en zeer compacte opstelling.

e bestaande weersafhankelijke regeling is vervangen door een Remeha MC-regelaar, een combinatie van een modulerende weersafhankelijke regeling en een cascaderegelaar. 

oor de ketels te installeren als gesloten toestellen wordt de veiligheid extra vergroot omdat de benodigde verbrandingslucht nu rechtstreeks van buiten wordt gehaald.

eide ketels werden (uiteraard) voorzien van Spirovent lucht- en vuilafscheiders.

 
(Foto:cascade opstelling)
 


terug naar boven
en woning in Haren was toe aan een grondige renovatie. De loden waterleidingen werden hier vervangen door kunststof, de c.v.-installatie en het sanitair volledig gerenoveerd. Voor de bereiding van warm tapwater werd gekozen voor een zonneboiler. Het opslagvat werd naast de HR-combiketel gemonteerd en de zonnecollector werd m.b.v. een frame op het platte dak aangebracht. De collectorleidingen zijn geïsoleerd met EPDM-buisiolatie, evenals de c.v.-leidingen.


terug naar boven
et was geen punt van discussie, de oude dakbedekking van de voormalige garage was aan vervanging toe. Voor de nieuwe dakbedekking werd gekozen voor EPDM.
 
  ij nadere inspectie bleek ook het zinkwerk in een slechte staat te verkeren. Na enig overleg werd besloten de goten en hemelwaterafvoeren uit te voeren in roodkoper, een mooie en duurzame oplossing. Uiteindelijk werd ook nog de badkamer gerenoveerd, een tweede badkamer ge´┐Żnstalleerd, de c.v.-installatie aangepast en een mechanisch  ventilatiesysteem aangebracht.
(Foto: EPDM dakbedekking en koperen dak en h.w.a. )
   


terug naar boven

e G.A. de Ridderschool heeft een complete metamorfose ondergaan. Van het oorspronkelijke gebouw zijn alleen de fundering, de binnenmuren en het dak gehandhaafd. Het gebouw werd grondig verbouwd en uitgebreid en alle installaties werden verwijderd. De buitengevel werd geheel vernieuwd, evenals de technische installaties. Door ons werden hier de verwarmingsinstallatie en de ventilatie-installaties gerealiseerd. Er zijn in totaal 9 dakventilatoren met gelijkstroommotoren aangebracht. Deze zijn aanzienlijke zuiniger met energie en kostten in dit geval nauwelijks meer dan de traditionele wisselstroomventilatoren. 

(Foto: verdeler)

 

e nieuwe c.v.-installatie bestaat uit totaal 66 Brugman Universeelkompaktradiatoren verdeeld over 3 weersafhankelijk geregelde groepen. Tijdens de bouw werd besloten om voor de verwarming van het gebouw gebruik te gaan maken van de warmte van het afvalwater van de "DOMO". Hierdoor kwam de geplande ketelopstelling in zijn geheel te vervallen. 

(Foto: schakelkast)

 

n plaats hiervan werd in de c.v.-ruimte een platenwisselaar gemonteerd, waarop de nieuwe installatie werd aangesloten. Doordat er geen gasleiding meer nodig is, wordt ook hier nog eens behoorlijk bespaard op de exploitatiekosten. Met dit project wordt weer eens aangetoond hoe je met een goede samenwerking en overleg een enorme energiebesparing kunt realiseren.

(Foto: platenwisselaar)


terug naar boven

p 28 november 2002 vond onder toeziend oog van Sinterklaas in de buitenschoolse opvang "BSO De Kubus" van Aska in Assen de officiële start plaats van de vereniging "De Groene Installateur". De voorzitter van de vereniging, Jan Geurt Hupkes, bood bij deze gelegenheid aan de directeur van Aska, Dina Kuiper, een installatie aan waarmee de zon voortaan zorgt voor warm water in De Kubus. Kuiper trok hierbij de parallel tussen de Groene Installateur en de Aska: "De Aska speelt een rol bij de opvoeding van kinderen en dus bij de vorming van hun toekomst, en de installateurs zorgen ervoor dat die toekomst duurzaam is doordat zij zich richten op besparing op energie en water."  

et het aanbieden van de installatie aan een locatie voor buitenschoolse opvang willen de Groene Installateurs aangeven dat zij zich bij hun werk laten leiden door het belang van een duurzame toekomst voor onze kinderen.

e Asser wethouder Gerrit Piek toonde zich gelukkig met het initiatief: "Als gemeente vinden wij het milieu heel belangrijk. Zo bouwen wij de gemeentelijke gebouwen op duurzame wijze en ondertekenen wij binnenkort het convenant Duurzaam Bouwen. Echt goed vind ik dat het bedrijfsleven zelf de touwtjes in handen neemt en met zo'n initiatief komt. Daaruit blijkt vertrouwen in duurzaam ondernemen. Ik hoop dat alle installateurs een groene installateur worden." De wethouder was zelfs zo enthousiast over de zonneboilerinstallatie, dat hij binnenkort met een groene installateur om de tafel gaat om te praten over zijn eigen huis. 


terug naar boven

en woning in Spier werd door ons voorzien van een zonneboilersysteem. I.v.m. de bestaande HR-combiketel is gekozen voor een standaard zonneboiler van ATAG type Econorm gecombineerd met een standaard zonnecollector van 2,83 m². Door de liggende boiler is dit systeem prima geschikt voor plaatsing in lage ruimtes zoals onder een schuine kap.


(foto: Zonnecollector)


(foto: Zonneboiler )


terug naar boven

e Openbare Bibliotheek in Beilen heeft het "ketelhuis" gerenoveerd. De bestaande c.v.-ketel met bijbehorende verdeler/verzamelaar werd vervangen door vier modulerende HR-ketels. De keuze hiervoor werd mede bepaald doordat een gedeelte van het pand wordt gebruikt. door het VVV-kantoor. In een ander gedeelte is de Oudheidkamer ondergebracht. Door deze splitsing kan op een eenvoudige manier iedere gebruiker zelf de gewenste temperatuur en in- en uitschakeltijden bepalen. 


(foto: Ketelopstelling)

et VVV-kantoor maakt gebruik van een modulerende klokthermostaat, terwijl de overige installaties worden geregeld d.m.v. een klokthermostaat met voeler op afstand. Het voordeel hiervan is dat de gebruiker op een centrale plaats (niet voor publiek toegankelijk) de schakeltijden en temperatuur kan instellen, waardoor deze niet door onbevoegden kunnen worden gewijzigd. Een eenvoudige en adequate oplossing.


terug naar boven

rans illems van camping De Raatakkers in Hijken douchet al jaren bijna voor niets. Zijn woning is voorzien van een zonneboilersysteem dat tevens wordt gebruikt voor twee appartementen op zijn recreatiebedrijf. Willems had eerder een bedrijf voor de inzameling van papier en andere reststoffen en volgt op dit moment een hbo-opleiding milieukunde.


(foto: Zonnecollectoren hoofdgebouw)


(foto: Zonneboiler toiletgebouw)

"e interesse voor het milieu zit me in het bloed", zegt hij dan ook. "Investeren in een zonneboilersysteem is voor mij vanzelfsprekend. We hebben afgelopen jaar een tweede systeem laten aanleggen: een cv-zonneboiler van 240 liter met twee zonnecollectoren van bijna drie vierkante meter. Er is een modulerende HR-ketel van 28 kW aan gekoppeld. upkes nstallatie uit Beilen installeerde het systeem dat warm water levert voor het toiletgebouw. Afgelopen winter leverde de boiler water van 85 graden terwijl het buiten acht graden vroor en er een dik pak sneeuw lag."
illems geniet van zijn comfort terwijl hij een lage energierekening heeft: zowel een Quick Scan van Duurzaam Drenthe als een EPA-rapport van Essent spraken over een pand met een extreem laag energiegebruik. 


(foto: Zonnecollectoren toiletgebouw)


terug naar boven

lweer drie jaar zijn wij sponsor van het eerste damesteam van Volleybalvereniging "Smash". Ook het komende seizoen wensen wij de dames weer veel succes toe hopen dat hun inzet beloond mag worden. "Zet 'm op, dames!"


(foto: Smash Dames 1 team)


terug naar boven

p 12 juli 2001 is de vereniging "De Groene Installateur" officieel opgericht. De vereniging bestaat momenteel uit 11 installatiebedrijven, nl.:

 • Warmtetechnisch Buro Duiveman Zuidwolde
 • Hupkes Installatie Beilen
 • Kamps Technische Installaties Rolde
 • Keun Norg
 • P. Lammerts Assen
 • Moes Installatietechniek Hoogeveen
 • Installatiebedrijf Reinders Grolloo
 • Technisch Bureau Suurmeijer Assen
 • Techniko Oosting Ekehaar
 • Trip Totaal Installateur Smilde
 • Veldkamp Installatietechniek Assen

et bestuur van de vereniging wordt gevormd door:

 • Jan Geurt Hupkes (voorzitter)
 • Laurent Nijboer (penningmeester)
 • Rob Lammerts (secretaris)

et ligt in de bedoeling in het najaar hieraan meer publiciteit te geven.


terug naar boven

p 12 februari 2001 hebben wij samen met 11 collega installatiebedrijven het startsein gegeven voor de oprichting van een gespecialiseerde groep  Duurzame Installatiebedrijven. De organisatie stelt zich tot doel om de aangesloten bedrijven duidelijk te profileren binnen de installatiesector, zodat ze voor opdrachtgevers eenvoudig te herkennen zijn. De opdrachtgever mag hiervan o.a. het volgende verwachten:
 • een kwalitatief hoogwaardige installatie
 • bij voorkeur toepassing van duurzame materialen
 • bij voorkeur toepassing van duurzame technieken

r wordt nu hard gewerkt aan de ontwikkeling van een logo en informatiemateriaal, alsmede het opzetten van de organisatie. We houden u op de hoogte!


terug naar boven

oor een woning in Assen werd ons gevraagd een ontwerp te maken voor wijzigen van de  c.v.-installatie, waarbij de bestaande c.v.-ketel en badgeyser vervangen dienden te worden door een HR-combiketel (HR107) gecombineerd met een zonneboilersysteem.

ierbij werd gekozen voor een Remeha W28c ECO  c.v.-ketel met een Atag Econorm Horizontaal 110  liter zonneboiler


(foto: HR-kombiketel en balansventilatieunit)

e c.v.-installatie werd voorzien  van een modulerende weersafhankelijke regeling met thermostatische radiatorventielen op de radiatoren.


m aan de wens van een goede ventilatie te voldoen werd in plaats van een aantal woonhuisventilatoren gekozen voor een balansventilatiesysteem Rovent WHR 90. 


(foto: Zonneboiler)

ierdoor was het niet meer noodzakelijk om toevoerroosters in de gevels of kozijnen aan te brengen, hetgeen energiebesparend en comfortverhogend werkt. Bovendien zorgt de overcapaciteit van de bestaande radiatoren voor een lagere watertemperatuur, wat ook weer voor energiebesparing zorgt.

evens werden de zinken mastgoten en de hemelwaterafvoeren vervangen door roodkoperen exemplaren.


(foto: koperen goten)


(foto: zonnecollector en koperen goten)


terug naar boven

e Christelijke Basisschool "De Eshorst" in Beilen is uitgebreid met twee nieuwe lokalen, een personeelsruimte en entree.


(foto: ketelopstelling C.B.S. "De Eshorst")

oor ons werden hier de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • de c.v.-installatie

 • de sanitaire installaties

 • de gasleiding

 • de waterleidingen

 • de riolering

 • de hemelwaterafvoeren

 • de mechanische ventilatie

 ls een van de eerste is hier een Remeha Cascadesysteem gerealiseerd met twee stuks Quinta 45. Een schitterende oplossing, die door de compacte bouw slechts zeer weinig opstellingsruimte vraagt. 

veneens bijzonder zijn de speciale kinder- wandclosetcombinaties, waardoor de toiletruimten eenvoudiger en beter te reinigen zijn.`


terug naar boven

p 21 juni 2000 werd in Westerbork o.a. aan Hupkes Installatie het certificaat "Duurzaam Drenthe" uitgereikt. Wij zien dit echter niet als een afsluiting van het project, maar eerder als een start voor de erkenning van de reeds eerder door ons ingeslagen richting van duurzaam installeren.


(foto: uitreiking certificaat Duurzaam Drenthe)

r zijn naar aanleiding hiervan besprekingen gaande met een aantal geselecteerde deelnemers uit dit project, om een voor opdrachtgevers herkenbare groep van gespecialiseerde duurzame installatiebedrijven te vormen. De bedoeling hiervan is om opdrachtgevers die kiezen voor duurzaam bouwen op eenvoudige en herkenbare wijze duidelijk te maken bij welke installatiebedrijven ze daarvoor het best terechtkunnen.

n onze nieuwsrubriek zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

terug naar boven

p 10 juni 2000 werd op feestelijke wijze de nieuwbouw van de Dierenartsenpraktijk Beilen geopend.


(foto: Dierenartsenpraktijk Beilen)

 
ier werden door ons de volgende werkzaamheden uitgevoerd
 • de verwarmingsinstallaties
 • de sanitaire installaties
 • de aardgas- en medische gasseninstallaties
 • de waterinstallaties
 • de binnen- en buitenriolering en hemelwaterafvoeren
 • de mechanische ventilatie-installaties met luchtbehandelingskast
 • de koelinstallatie
 • de brandbestrijdingsinstallatie